หน้าหลัก
/ ศูนย์การรักษา /
โรคกระดูกสันหลัง
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ (S2) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.