หน้าหลัก
/ ศูนย์การรักษา /
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศูนย์กระดูกและข้อ

Center of Excellence

กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อมีการทำงานสัมพันธ์กับระบบอื่น ๆ ของร่างกายที่มีความซับซ้อน เช่น ระบบประสาทและสมอง ดังนั้นโรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูกและข้อจึงต้องการการดูแลรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา ดังนั้น “การตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที คือหัวใจสำคัญของการดูแลโรคกระดูกและข้อ”

Scope of Service

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้ออย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ รวมถึงพยาบาลเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด และบุคลากรผู้ชำนาญการด้านอื่น ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตั้งแต่การดูแลป้องกัน การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งมีทั้งแบบผ่าตัดแผลเปิด ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาแบบเดิม และการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กที่เจ็บน้อย ลดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้รวดเร็ว โดยมีนักกายภาพผู้ชำนาญช่วยดูแลเรื่องการฟื้นฟูระหว่างและหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกลับไปใช้ชีวิตตามแบบที่ต้องการ

บริการของศูนย์กระดูกและข้อ ครอบคลุม

 • เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) ที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่าให้เป็น “ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า หรือ FIFA Medical Centre of Excellence”
 • เท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle) เช่น เอ็นร้อยหวายอักเสบ นิ้วเท้าเอียง เนื้องอกปมประสาทที่เท้า ปวดส้นเท้า รองช้ำ กระดูกส้นเท้างอก หรือกระดูกเท้าแตกหัก รวมถึงปัญหาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
 • มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ (Hand, Wrist, Arm, Elbow and Shoulder) จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเรื้อรัง เช่น หัวไหล่หลุด เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ข้อต่อบริเวณหัวไหล่บวมและอักเสบ กระดูกแตกหัก ข้ออักเสบ
 • สะโพกและเข่า (Hip and Knee) ได้แก่ กระดูกผิดรูป เช่น ขาโก่ง ขากาง ข้อสะโพกเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม หมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด ภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก ภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตายจากการขาดเลือด เป็นต้น
 • อุบัติเหตุกระดูกหัก (Fracture) เช่น กระดูกหักชนิดมีบาดแผลเปิดลึกถึงกระดูก (Open Fractures) หรือ การหักหลาย ๆ ส่วนพร้อม ๆ กัน (Complex Fractures) รวมทั้งการแก้ไข รักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป
 • ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก (Pediatric Orthopedics) เช่น โรคกระดูกสันหลังคดโก่งในเด็ก กระดูกแขนขาสั้นผิดปกติ เท้าปุก รวมถึงโรคระบบกล้ามเนื้อและประสาทในเด็ก เป็นต้น
 • มะเร็งกระดูก (Bone Cancer)
 • มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue Sarcoma)
 • มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue Sarcoma)
 • ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)

 Service Highlights

 • คุณภาพระดับสากลของการผ่าตัดสะโพกและข้อ (Hip and Knee Surgery) รับรองโดย JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Customized Service : โปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลด้วยทีมแพทย์สหสาขาวิชา โดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองเฉพาะผู้ป่วยรายบุคคล (Digital Template หรือ Patient Customized Instrument)
 • Total Bone and Joint Care : การดูแลรักษาโรคกระดูกและข้อในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู รวมถึงลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการรักษา เช่น  ผ่าตัดโดยส่องกล้องหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement) การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก (MIPO: Minimal Invasive Plate Osteosynthesis) และการรักษาฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อและปรับสมดุลการเดินด้วยเครื่อง Alter – G (Anti – Gravity Treadmill)
 • Highly Experienced Orthopedic Surgeons : ดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา
 • Artis Phenol : Robotic Assisted Orthopedic Surgery : การผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ โดยใช้หุ่นยนต์ช่วย Computer นำวิถีรุ่นล่าสุดที่แสดงภาพโครงสร้างกระดูกแบบ 3D เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ชัดเจน และป้องกันผลข้างเคียงในการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)
 • Advance Prosthesis: การเลือกใช้ข้อเทียมประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ อายุการใช้งาน วัสดุและคุณภาพเป็นสำคัญ