โรคและการรักษา
เคล็ดลับสุขภาพ
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า
ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ (S1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เบอร์โทรศัพท์ :
เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก ข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง อาทิ

 • โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม
 • โรคข้อเสื่อม และหรือข้อถูกทำลายจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบติดแข็ง
  ข้อเสื่อมที่เกิดหลังจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นฉีกขาดหรือกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อที่ถูกทำลายจากการติดเชื้อ
 • โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง โรคกระดูกข้อเข่าหรือสะบ้าตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
 • ความผิดปกติของรูปร่างข้อเข่า เช่น ข้อเสื่อม ขาโก่ง และขากาง
 • โรคข้อสะบ้าเคลื่อนหรือหลุด
 • โรคข้อสะโพกเคลื่อนแต่กำเนิด โรคข้อสะโพกหนีบหรือปุ่มกระดูกสะโพกกระแทก
 • ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรก ได้แก่ การใส่ข้อเทียมมาแล้วหลุดหลวม กระดูกที่เสียหายถูกทำลายจากข้อที่หลุดหลวม ข้อเข่าไม่สามารถงอได้หลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม กระดูกหักหลังผ่าตัดใส่ข้อ
  ข้อติดเชื้อหลังจากผ่าตัดใส่ข้อเทียม เป็นต้น

BANGKOK HIP & KNEE CENTER เราต่างจากศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพกที่อื่นอย่างไร?

 

สบายใจทุกขั้นตอนรักษา

หัวใจสำคัญของการผ่าตัดข้อสะโพกตามแนวบิกินี่แบบซ่อนแผลผ่าตัด (Direct Anterior Approach Cosmetic Incision Hip Replacement) คือความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดและการดูแลใส่ใจก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดในทุกขั้นตอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและผลการรักษาที่น่าพอใจ ศูนย์ Bangkok Hip and Knee Center จึงมุ่งเน้นจุดเด่นคือ “Customized Service with Advance Care and Technology” ประกอบไปด้วย

 1. Customized Service โปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก่อน หลังผ่าตัด จนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกติ ดูแลผู้ป่วยครบวงจรโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและมีห้องให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยรายบุคคลก่อนการผ่าตัด แพทย์วางแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อโดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองเฉพาะผู้ป่วยรายบุคคล (Digital Template หรือ Patient Customized Instrument) พร้อมด้วยพยาบาล นักกายภาพ วิสัญญีแพทย์ นักโภชนาการ คอยให้การดูแลใกล้ชิดเพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมต่อการผ่าตัดหลังการผ่าตัด มีหอผู้ป่วยเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย พยาบาล วิสัญญีแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจเยี่ยมและวางแผนการฟื้นฟูให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็ว รวมถึงใช้เครื่อง Alter G ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดตันทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา พร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยครอบคลุมถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น โรคกระดูกพรุน เป็นต้น
 2. Total Joint Care ดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรคข้อโดยใช้เทคโนโลยี เช่น รักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อและปรับสมดุลการเดินด้วยเครื่อง Alter G,  ฉีดยาเข้าข้อรักษาอาการข้อเสื่อม, ผ่าตัดบูรณะกลไกการทำงานของข้อ, ผ่าตัดโดยส่องกล้องหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และรักษาผู้ป่วยที่เคยเปลี่ยนข้อเทียมแล้วยังพบปัญหาอยู่ เป็นต้น
 3. Advance Prosthesis เลือกใช้ข้อเทียมที่ดีที่สุดและอายุการใช้งานเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน เช่น ผู้ป่วยเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม มีตัวเลือกผิวข้อเทียมแบบ Ceramic แข็งและลื่นกว่าข้อเทียมแบบอื่น อายุการใช้งานนานกว่า เหมาะกับผู้ป่วยอายุ 46 – 60 ปี ใช้แกนกระดูกข้อเทียม (STEM) รุ่นใหม่ที่มีเงี่ยง ลดปัญหาข้อเทียมจม หลุดออกจากเบ้าพลาสติกผิวข้อ เป็นต้น
 4. Navigating HIP ผ่าตัดเปลี่ยนข้อโดยใช้ Computer นำวิถีรุ่นล่าสุด
 5. Experience Surgeon ดูแลรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านข้อสะโพกและข้อเข่า

นอกจากนี้ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการดูแลความเจ็บปวดตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดไปจนภายหลังการผ่าตัด (Multimodal Preemptive Pain Management Program) เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองสำหรับผู้ป่วยรายบุคคล (Digital template Surgical Planning)

“เจ็บน้อย ฟื้นไว ให้ชีวิตพร้อมก้าวต่อไป”