โรคและการรักษา
เคล็ดลับสุขภาพ
แบบประเมินสัญญาณอันตรายจาก อาการปวดศีรษะ
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ชั้น 1 และชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เบอร์โทรศัพท์ :
เวลาทำการ :
ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ 07:00 - 18:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 07:00 - 17.00 น.
อีเมล :
ข้อมูลทั่วไป

อาการปวดศีรษะเป็นอาการที่มีผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาแพทย์เป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น อาการปวดหัวไมเกรน อาการปวดหัวจากกล้ามเนื้อตึงตัว (Tension – Type Headache) หรือจากโรคหรือภาวะต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น เนื้องอกในสมอง เลือดออกในสมอง การติดเชื้อในสมองหรือเยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น

คลินิกปวดศีรษะมีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว