หน้าหลัก
/ ศูนย์การรักษา /
ศูนย์สมองและระบบประสาท

Center of Excellence

สมองและระบบประสาทมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทำหน้าที่ควบคุมกลไกต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว การรับความรู้สึก การคิด การจดจำ รวมถึงการแสดงออกด้านต่าง ๆ ของร่างกาย หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

Scope of Service

“ศูนย์สมองและระบบประสาท” โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับสมอง และระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท รวมถึงแพทย์สหสาขาวิชาด้านอื่น ๆ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท พร้อมด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการรักษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ร่วมกับการฟื้นฟูสมองโดยคำนึงถึงผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

บริการของศูนย์สมองและระบบประสาท ครอบคลุม

Service Highlights

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง